De kans is groot dat je nog niet hebt gehoord van de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) en waarom het belangrijk is om je website of app te bouwen aan de hand van de richtlijnen die de World Wide Web Consortium (W3C) heeft opgesteld mbt tot de toegankelijkheid van websites. De W3C ontwerpt de webstandaarden voor het wereldwijde web, zoals HTML, XHTML,CSS en de WACG.

Dankzij de WCAG zullen websties steeds meer en beter toegankelijker worden voor mensen die niet of slecht kunnen zien, moeite hebben met horen, moeite hebben met ingewikkelde teksten of niet goed kunnen omgaan met een muis of touchpad van een laptop. Denk aan mensen die kleurenblind zijn, doof of dyslectisch zijn. Het is de taak van designers en webdevelopers om al vanaf het begin de richtlijnen te volgen die WCAG 2.0 stelt.

Elke website is toegankelijk, maar niet elke website is toegankelijk voor mensen met een beperking

Maak gebruik van kopregels zoals H1,H2,H3, want blinden of slechtzienden gebruiken een screenreader (software die teksten op een beeldscherm voor kan lezen) en kunnen met sneltoetsen van kopregel naar kopregel springen en dat gaat niet makkelijk als deze ontbreken.

Zorg dat je site responsive is. Ook blinden maken veel gebruik van mobiel werken, dus zorg dat je site op verschillende apparaten en browsers toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Bouw Captcha’s alleen in als mensen met een beperking deze ook kunnen gebruiken en niet eerst een service moeten vinden die de captcha bijvoorbeeld eerst moet voorlezen. 

Formuliervelden en labels moeten gekoppeld zijn. Screenreaders kunnen anders de label niet lezen.

Denk ook bijvoorbeeld aan de eisen waaraan een toegankelijke video moet voldoen die je plaatst op je website of webapp. Test het maar eens. Bekijk eens een video met je ogen gesloten. Is alles begrijpelijk zonder videobeelden te zien? Lichaamstaal, karakters, etc kunnen soms moeilijk zonder beeld begrijpelijk zijn. In dat geval kan je de video toegankelijke rmaken door bijvoorbeeld een audio omschrijving bij te leveren. Andersom kan je ook je oren sluiten om een video te bekijken zonder toegang te hebben tot geluid. Is in dit geval de video goed begrijpbaar? Merk je dat er hard of zacht gelachen wordt, of gezucht door een karakter? Zo niet, lever dan ook Captions bij de video.

De voordelen voor jou om je te houden aan de WCAG

  • Nederland telt meer dan 4 miljoen mensen met een functiebeperking. Door deze doelgroep niet over te slaan en gebruikersvriendelijke en toegankelijkere website of webapps te ontwikkelen en te onderhouden, trek je ook meer bezoekers naar je website.
  • Het heeft voordelen voor je SEO. Je score en ranking wordt hoger gewaardeerd als je je aan de richtlijnen houdt van WCAG. 
  • Je bent voorbereid op veranderende wetgeving. 

Momenteel is er al een verplichting voor (semi-overheidswebsites om toegankelijk te zijn voor iedereen. Er mag geen onderscheid worden gemaakt bij het aanbieden van digitale diensten tussen personen met en zonder een beperking. Ze zijn ook verplicht om een toegangkelijkheidsverklaring te plaatsen op hun website of webapp waarin vermeld moet staan op welke manieren de website of webapp toegankelijk is gemaakt en wordt gehoudenDe kans is groot dat deze verplichtingen ook wettelijk geregeld zullen worden voor non-overheid. Waarom zou je wachten en niet nu al beginnen met het WCAG proof maken van jouw website of webapp? Blijf de concurrentie voor en maak nu al gebruik van deze mogelijkheid om beter te scoren. De SEO voordelen zal je al snel merken